รับมอบรางวัลจาก พณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
   

     ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรผู้สนับสนุน
การศึกษาแก่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร

 

    นางสาวยุคลธร  ฉิมสุนทร กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรี ได้รับเกียรติ จากโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัล “ผู้สนับสนุนการศึกษา” แก่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จาก นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นประธานเปิดโรงเรียน
ดีประจำตำบล โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  เมื่อ 11 มิถุนายน 2553 โดยทางโรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรี ได้เป็นผู้หนึ่ง
ในการสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนหลายโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี
อาทิ ในด้านดนตรี  กีฬาเทควันโด และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด มาอย่างสม่ำเสมอ จึงได้รับการเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัลดังกล่าวรายละเอียดข่าว : คลิ๊กที่นี่...

สอบเลื่อนระดับชั้นเป็นประจำทุกปี
   
    พ่อ-แม่-ลูก  ร่วมลุ้น กันอีกครั้งกับการสอบเลื่อนระดับชั้น
นักเรียนบัลเลต์ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ภาคกลาง ประจำปี 2553   โรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรี  ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน RAD
( Royal  Academy of Dance ) ซึ่งเป็นสถาบันการสอนบัลเลต์
จากประเทศอังกฤษ  ให้เป็นตัวแทนศูนย์สอบบัลเลต์ประจำภาคกลาง  โดยมีกรรมการผู้สอบจากประเทศอังกฤษมาเป็นผู้สอบเลื่อนระดับชั้น
เป็นประจำทุกปี  และในปี 2553  จะมีการสอบเลื่อนระดับชั้นในวันที่  2  กรกฎาคม  2553  โดยมีนักเรียนในหลักสูตรทั้ง นักเรียนของโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการ สระบุรีและของจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมทำการสอบ
จำนวน 53  คน โรงเรียนก็ขอฝากข่าวกันไว้ อย่าลืมเตรียมตัวสอบ
กันด้วยนะค่ะ สู้  สู้...
 
 
 

YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2010
   วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553
รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
                                    

 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553
   รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รางวัล    YAMAHA GOLDEN PRIZE
และเป็นตัวแทนเข้าแข่งรอบชิงฯ                                        

 


Grand Opening

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการสระบุร                  
                                    

 
CLASS CONCERT JMC
   วันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ ที่19  ตุลาคม นี้ เป็นการแสดง ของ
น้องๆ ที่เรียนจบ ในหลักสูตร jmc
เล่ม 1-3